4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (28.02.2020)

00:00 - 02:00 cleopatra
00:00 - 02:00 nicolee
00:00 - 06:00 shilat
00:00 - 06:00 alexia
00:00 - 06:00 neta
00:05 - 02:00 kesem
05:00 - 11:00 shani_boobs
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 aline
10:00 - 16:00 simone
10:00 - 16:00 coral
10:00 - 16:00 karma
שידור של shani_boobs ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של neta ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של kesem ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב