8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (29.05.2020)

00:00 - 02:00 limor
00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 simone
00:00 - 06:00 coral
00:05 - 02:00 meshi
05:00 - 11:00 einav
05:00 - 11:00 lucy
05:00 - 11:00 yarin
10:00 - 16:00 shoval
10:00 - 16:00 natashali
10:00 - 16:00 aline
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של natashali ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב