4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ג' (24.11.2020)

00:00 - 02:00 alexia
00:00 - 02:00 yarin
00:00 - 06:00 shilat
00:00 - 06:00 nadin
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 meshi
05:00 - 11:00 bianca
05:00 - 11:00 nicolee
05:00 - 11:00 nirina
10:00 - 16:00 bunnys
10:00 - 16:00 reut
10:00 - 16:00 cleopatra
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של reut ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של meshi ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב