4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (23.09.2020)

00:00 - 02:00 nadin
00:00 - 02:00 bunnys
00:00 - 06:00 nirina
00:00 - 06:00 shoval
00:00 - 06:00 yarin
00:05 - 02:00 bianca
05:00 - 11:00 stav
05:00 - 11:00 limor
05:00 - 11:00 alina
שידור של nadin ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של limor ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של stav ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של nirina ישראל המרכזתל אביב